Laagpakket van Brunssum

Code
NUKIBR
Status
Formeel (Westerhoff 2003).
Lithologische beschrijving

Stevige grijsbruine tot donkerbruine klei, zwak zandig tot sterk siltig. Ingeschakelde lagen fijn tot matig grof zand (150-300 µm) en bruinkool.

Afzettingsmilieu

Meanderend fluviatiel (riviervlakte, moeras), lacustrien.

Definitie ondergrens

Veelal scherp contact met fluviatiel zand en grind (Laagpakket van Waubach Member, Kiezeloöliet Formatie).

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld. Elders overgang naar Kiezeloöliet Formatie (ongedifferentieerd)

Dikte indicatie
Tot ongeveer 80 m.
Geografische verbreiding
Zuid-Limburg en Roerdalslenk.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: Rotton-Schichten Subformation, Kieseloolith Formation; BEL: deel van de Formatie van Mol, Kiezeloöliet Formatie, Leden van Brunssum I, Pey en Brunssum II.
Ouderdom
Plioceen.
Lectostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
68 - 94 m (26 m) en 113 - 128,7 m (15,7 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Brunssum.
Vorige benaming(en)
Klei van Brunssum (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Westerhoff, W.E. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Brunssum. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-brunssum.