Laagpakket van Lingsfort

Code
NUURLI
Status
Formeel (Bosch et al. 2003).
Lithologische beschrijving

Bruin tot grijs matig fijn tot uiterst grof zand (150-2000 mm), grindig.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (Rijn).

Definitie ondergrens

Geleidelijke overgang naar iets fijner, kleiiger en glimmerrijker rivierzand (Formatie van Waalre)

Definitie bovengrens

Lokaal aan maaiveld. Elders, geleidelijke overgang naar Formatie van Urk (ongedifferentieerd).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 10 m.
Geografische verbreiding
Noordelijk deel van Limburg, ten oosten van de Maas nabij de Duitse grens.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: Obere Mittelterrasse; BEL: afwezig.
Ouderdom
Midden Pleistocene (late Cromerien - Elsterien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Lingsfort.
Vorige benaming(en)
Zanden van Lingsfort (Zonneveld 1956).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bosch, J.H.A., Busschers, F.S., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Zonneveld, J.I.S. 1956. Das Quartär der südostlichen Niederlande. Geologie en Mijnbouw, Nieuwe Serie, 18, 379-385.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Lingsfort. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-lingsfort.