Laagpakket van Ockenburg

Code
NUKROC
Status
Formeel (Busschers & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Grijs tot grijsbruin matig fijn tot uiterst grof zand (210-2000 µm), lokaal grindhoudend, kalkrijk. Fining upward met afnemend percentage mariene schelpen (omgewerkte Eem-fauna).

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (Rijn) en estuarien.

Definitie ondergrens

Veelal, grindrijke geulbodemafzetting aan basis. Scherp, discordant contact met ouder fluviatiel zand (Formatie van Kreftenheye, ongedifferentieerd).

Definitie bovengrens

Veelal, erosief contact met jonger fluviatiel zand (Formatie van Kreftenheye, ongedifferentieerd).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 20 m.
Geografische verbreiding
West- en Zuidwest-Nederland, ten zuiden van de Saalien-stuwwallen (Zuid-Holland, noordelijk Zeeland en offshore).
Regionale correlatie
Noordzee: fragmentarisch aanwezig als Formatie van Kreftenheye (ongedifferentieerd; Cameron et al. 1989); VK: afwezig; DUI; afwezig; BEL: afwezig.
Ouderdom
Laat Pleistoceen (vroeg Weichselien).
Hypostratotype
Boring:
B30D0215 (Ockenburg)
Diepte (dikte) langs boorgat:
26,50- 42,75 m (16,25 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar de wijk en voormalig vliegveld Ockenburg in Den Haag.
Vorige benaming(en)
De eenheid is equivalent aan de eenheid B2 in Busschers (2008).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Busschers, F.S. 2008. Unravelling the Rhine. Response of a fluvial system to climate change, sea-level oscillation and glaciation. PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 184 p.
Busschers, F.S., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Cameron, T.D.J., Schüttenhelm, R.T.E., Laban, C. 1989. Middle and Upper Pleistocene and Holocene stratigraphy in the southern North Sea between 52° and 54° N, 2° to 4° E. In: Henriet, J.P. De Moor, G. (eds.): The Quaternary and Tertiary geology of the Southern Bight, North Sea. Brussels, Belgian Geological Survey, 119-135.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Ockenburg. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-ockenburg.