Laag van Gasselte

Code
NUDRGIGA
Status
Formeel (Bakker et al. 2003).
Lithologische beschrijving

Lichtgeel, lichtgrijs tot bruingrijs matig grof tot uiterst grof zand (210-2000 µm), zwak tot sterk grindig (lokaal met stenen, keien en blokken).

Afzettingsmilieu

Subglaciaal fluviatiel, uitgewassen na oorspronkelijke afzetting door ijs.

Definitie ondergrens

Veelal, geleidelijke overgang naar grondmorene (Laagpakket van Gieten, ongedifferentieerd).

Definitie bovengrens

Veelal, scherp contact met eolisch en beekzand (Formatie van Boxtel).

Dikte indicatie
Tot enkele m.
Geografische verbreiding
Flevoland, Overijssel, Hondsrug en Oost-Groningen.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: niet onderscheiden; BEL: afwezig.
Ouderdom
laat Midden Pleistoceen (Saalien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Gasselte.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bakker, M.A.J., Den Otter, C. Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Gasselte. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-gasselte.