Formatie van Beegden

Code
NUBE
Status
Formeel (Westerhoff & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Grijs tot grijsblauw matig tot uiterst grof zand (210-2000 µm), grindhoudend, overwegend kalkloos. Groengrijs tot blauwgrijs grind, fijn tot zeer grof (2-63 mm), zandig, overwegend kalkloos. Lokaal keien en blokken (tot ongeveer 1,5 m in diameter). In mindere mate zandig leem- en kleilagen. Lokaal een lemige toplaag die lijkt op het Laagpakket van Wijchen (Formatie van Kreftenheye).

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (Maas). Brongebied in de Ardennen en noordoost-Frankrijk, inclusief Lotharingen en de Vogezen.

Definitie ondergrens

In Roerdalslenk grindige en grofzandige geulbodemafzetting aan de basis, en scherp contact met bonter, micahoudend en grindig fluviatiel zand (Formatie van Sterksel).

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld. In Midden-Nederland geleidelijke overgang naar soortgelijke fluviatiele afzettingen (Formatie van Kreftenheye). Op het Peelblok en in de Roerdalslenk, scherp contact met fijner eolische en lokaal rivierzand (Formatie van Boxtel).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 40 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
Noordzee: niet aanwezig; VK: niet aanwezig; DUI: Maas-deel van de Tegelen Schichten (Klostermann, 1992), de noordoostelijke voortzetting van de laagpakketten van Kosberg, Crapoel, Noorbeek en Simpelveld; BEL: laagpakketten van Geistingen en Maasmechelen (Formatie van Lanklaar).
Ouderdom
laat Plioceen - Holoceen.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
0 - 17 m (17 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar Beegden.
Vorige benaming(en)
Samenvoeging van de Formatie van Veghel en delen van de Formatie van Kreftenheye en de Betuwe Formatie (vgl. Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Klostermann, J. 1992. Das Quartär der Niederrheinischen Bucht. Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld, 200 p.
Westerhof, W.E., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Beegden. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-beegden.