Laagpakket van 's-Gravenvoeren

Code
NUBEGV
Status
Formeel (Westerhoff & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Zeer tot uiterst grof zand (300-2000 µm) zand en grof grind, stenen (63-200 mm), keien (200-630 mm) en blokken (> 630 mm). Lokaal leem of klei, vooral in de top, grofzandlenzen.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel (Westmaas).

Definitie ondergrens

Veelal scherp contact met diverse Neogene, Paleogene, Krijt- en Paleozoische eenheden. Lokaal ingesneden in het Laagpakket van St. Pietersberg (Formatie van Beegden).

Definitie bovengrens

Lokaal aan maaiveld. Scherp contact met periglaciale eolische en beekleem en -zand (Formatie van Boxtel). Lokaal ingesneden door het Laagpakket van Rothem (Formatie van Beegden).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 5 m.
Geografische verbreiding
Zuid-Limburg, langs de Maas.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
Midden Pleistoceen (Cromerien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Belgische dorp 's-Gravenvoeren, aan de grens met Zuid-Limburg.
Vorige benaming(en)
Afzettingen van 's-Gravenvoeren, Formatie van Veghel (Felder & Bosch 1989).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Felder, W.M., Bosch, P.W. 1989. Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving. Afzettingen van de Maas. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Westerhof, W.E., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van 's-Gravenvoeren. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-s-gravenvoeren.