Formatie van Peelo

Code
NUPE
Status
Formeel (Zagwijn 1973). Bijgewerkt (Doppert et al. 1975; Ebbing 2003).
Lithologische beschrijving

Lichtgrijs, geelgrijs en bruingrijs uiterst fijn tot uiterst grof zand (63-2000 µm), glimmerhoudend, kalkarm, met weinig dunne grindlagen (lags) en dropstones, lokaal gecryoturbeerd. Grijze tot zwarte of bruinzwarte klei, stevig tot hard, siltig of zandig, veelal kalkhoudend, lokaal met schelpen.

Afzettingsmilieu

Subglaciale geul of vallei (grof zand en grind), proglaciaal fluviatiel en lacustrien (zand en klei), glaciomarien (klei met in situ schelpen).

Definitie ondergrens

Bij zand, discordante maar geleidelijke tot diffuse (bij omwerking) overgang naar bont en grindig fluviatiel zand (Laagpakket van Veenhuizen, Formatie van Urk). Bij klei, scherp contact met fluviatiel zand (Formaties van Appelscha en Peize; Laagpakket van Veenhuizen, Formatie van Urk) en waar diep ingesneden met ondiep mariene pre-Kwartaire eenheden.

Definitie bovengrens

Lokaal aan maaiveld. Elders, bij zand geleidelijke tot diffuse overgang naar kalk- en glimmerarmer periglaciaal zand (Formatie van Drachten), scherp contact met grover en bonter fluviatiel zand (Laagpakket van Tynje, Formatie van Urk); bij klei scherp contact met fluviatiel zand (Laagpakket van Tynje, Formatie van Urk), glaciaal zand en keileem (Formatie van Drente), marien zand en klei (Eem Formatie), periglaciaal zand (Formaties van Drachten en Boxtel), getijzand en -klei (Formatie van Naaldwijk) of modern marien zand (Southern Bight Formatie).

Dikte indicatie
Sterk variabel. Tot ongeveer 400 m in de diepe glaciale bekkens, veelal 20-30 m op de schouders van deze bekkens.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
Noordzee: Swarte Bank Formatie, gedefinieerd en gekarteerd in samenspraak met de Britse Geologische Dienst; Cameron et al. 1986); VK: deel van de Lowestoft Formation (McMillan et al. 2011); DUI: Lauenburger Ton (Kuster & Meyer 1979); BEL: afwezig.
Ouderdom
Midden Pleistoceen (Elsterien).
Holostratotype
Boring:
Bouwput in Peelo
Diepte (dikte) langs boorgat:
3,5 - 5,5 m (2,0 m) beneden maaiveld (Zandstra 1975; Ruegg 1975)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4,70 - 43,70 m (39 m) beneden maaiveld
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
19,50 - ≥175 m (>155 m) beneden maaiveld
Oorsprong naam
Vernoemd naar een woonwijk in Assen.
Vorige benaming(en)
Potklei Formatie (Van der Heide & Zagwijn 1967), Afzettingen van Emmen (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Cameron, T.D.J., Laban, C., Mesdag, C.M. & Schüttenhelm, R.T.E. 1986. Indefatigable, Sheet 53°N/02°E. Quaternary Geology, 1 : 250 000 Series, British Geological Survey and Geological Survey of the Netherlands.
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Ebbing, J.H.J. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Kuster, H., Meyer, K.D. 1979. Glaziäre Rinnen im mittleren und nord-ostlichen Niedersachsen. Eiszeitalter und Gegenwart 29, 135-156.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Ruegg, G.H.J. 1975. Sedimentary structures and depositional environments of Middle- and Upper- Plesitocene glacial time deposits from an excavation at Peelo, near Assen, The Netherlands. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Nieuwe Serie, 26 (1), 17-37.
Van der Heide, S., Zagwijn, W.H. 1967. Stratigraphical nomenclature of the Quaternary deposits in the Netherlands. Mededelingen van de Geologische Stichting, Nieuwe Serie, 18, 23-29.
Zagwijn, W.H. 1973. Pollenanalytic studies of Holsteinian and Saalian Beds in the Northern Netherlands, Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Nieuwe Serie, 24, 139-156.
Zandstra, J.G. 1975. Sediment-petrological investigations of a boring and an excavation at Peelo (northern Netherlands). Mededelingen Rijks Geologische Dienst, Nieuwe Serie, 26 (1), 1-15.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Peelo. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-peelo.