Westkapelle Ground Formatie

Code
NUWG
Status
Formeel.
Lithological description

Fijnkorrelig sediment.

Depositional setting

Mariene prodelta en deltafront, deltatop en fluviatiel (Rijsdijk et al. 2005).

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Nog niet vastgesteld.
Geographical distribution
Noordzee.
Regional correlation
VK: Westkapelle Ground Formation (Stoker et al. 2011); DUI: ?; BEL: ?
Age
Plioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar een gebied voor de kust van Westkapelle in Zeeland.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Geert-Jan Vis (2019).
References
Rijsdijk, K.F., Passchier, S., Weerts, H.J.T., Laban, C., Van Leeuwen, R.J.W., Ebbing, J.H.J. 2005. Revised Upper Cenozoic stratigraphy of the Dutch sector of the North Sea Basin: towards an integrated lithostratigraphic, seismostratigraphic and allostratigraphic approach. Netherlands Journal of Geosciences 84, 129-146. https://doi.org/10.1017/S0016774600023015
Stoker, M.S., Balson, P.S., Long, D., Tappin, D.R. 2011. An overview of the lithostratigraphical framework for the Quaternary deposits on the United Kingdom continental shelf. British Geological Survey Research Report, RR/11/03, 48 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Westkapelle Ground Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/westkapelle-ground-formatie.