Laag van Elsloo

Code
NUBRKAEL
Status
Formeel (Zagwijn & Van Staalduinen 1975).
Lithologische beschrijving

Basale lag met gerolde vuursteen, haaientanden en fosfaatknollen.

Afzettingsmilieu

Transgressieve vooroever, strand.

Definitie ondergrens

Scherp, discordant contact met marien zand en klei (Rupel Formatie; Van der Meulen et al. 2009).

Definitie bovengrens

Discordant contact met ondiep marien zand (Laagpakket van Kakert, ongedifferentieerd).

Dikte indicatie
Enkele m.
Geografische verbreiding
Zuid-Limburg.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: Grind van Burcht (Formatie van Berchem).
Ouderdom
midden Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Elsloo.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Van der Meulen, M.J., Westerhoff, W.E., Menkovic, A., Gruijters, S.H.L.L., Dubelaar, C.W., Maljers, D. 2009. Silica sand resources in the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences 88, 147-160.
Zagwijn, W.H. & Van Staalduinen, C.J. 1975. Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, met bijbehorende 5 kaarten (1 : 600 000) en 3 overzichtsprofielen. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Elsloo. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-elsloo.