Boven-Werkendam Laagpakket

Code
ATWDU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Een grijze, homogene, wat mergelige kleisteen. Heeft een uniforme, lage akoestische snelheid en weerstand uitslag in boorgatmetingen.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Concordant op het meer kalkhoudende Midden-Werkendam Laagpakket.

Definitie bovengrens

In complete opeenvolgingen wordt het bedekt door de Formatie van Brabant. Het basale laagpakket van de Formatie van Brabant laat naar boven toe een toename in kalksteen- en zandsteengehalte zien; in de meeste boorgatmetingen is dit zichtbaar als een duidelijk trechtervormig patroon (lage gamma-ray, hogere sonische snelheden en weerstand waarden). De ondergrens van de Formatie van Brabant wordt getrokken aan de basis van de eerste pure kalksteenlaag, gekenmerkt door een scherpe piek in de logs.

Dikte indicatie
100 - 300 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.
Ouderdom
Bajocien tot vroegst Bathonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1746 - 1953 m (207 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Werkendam Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-werkendam-laagpakket.