Oisterwijk Kalksteen Laagpakket

Code
ATBRO
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van vrij massieve, oölitische kalksteenlagen.

Afzettingsmilieu

Proximaal marien, lagunair.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
20 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: -; DUI: -; BEL: -.
Ouderdom
vroegst Oxfordien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1787 - 1808 m (21 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Oisterwijk, waar het typeboorgat zich bevind.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Oisterwijk Kalksteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/oisterwijk-kalksteen-laagpakket.