Rucphen Member

Code
NUBRRC
Status
Formal (Westerhoff 2003).
Lithological description

Dark green to black fine to very coarse sand, slightly silty or clayey, very glauconitic.

Depositional setting

Shallow marine.

Definition of lower boundary

Diffuse transition into shallow-marine sand (Veldhoven Formation).

Definition of upper boundary

Overlain by shallow-marine sand and clay (Breda Formation, undifferentiated).

Thickness indication
Up to about 30 m.
Geographical distribution
Southwestern Netherlands, close to the Belgian border.
Regional correlation
North Sea: not present; UK: not present; GER: not present; BEL: Antwerpen Sands Member, Berchem Formation (Vernes et al. 2018).
Age
early Miocene.
Type section
Well:
Not yet determined.
Depth (thickness) AH:
Not yet determined.
Origin of name
Named after Rucphen, a village in the southwestern Netherlands close to the Belgian border, north of Antwerp.
Previous name(s)
None.
Reviewed by (date)
Sytze van Heteren (2019).
References
Vernes, R.W., Deckers, J., Bakker, M.A.J., Bogemans, F., De Ceukelaire, M., Doornenbal, J.C., den Dulk, M., Dusar, M., Van Haren, T.F.M., Heyvaert, V.M.A., Kiden, P., Kruisselbrink, A.F., Lanckacker, T., Menkovic, A., Meyvis, B., Munsterman, D.K., Reindersma, R., ten Veen, J.H., van de Ven, T.J.M., Walstra, J., Witmans, N. 2018. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen). Studie uitgevoerd door VITO, TNO-Geologische Dienst Nederland en de Belgische Geologische Dienst in opdracht van Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, TNO, Geologische Dienst Nederland, Nederlandse Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Programmabureau KRW/DHZ Maasregio.
Westerhoff, W.E. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Cite as
TNO-GDN ([YEAR]). Rucphen Member. In: Stratigraphic Nomenclature of the Netherlands, TNO – Geological Survey of the Netherlands. Accessed on [DATE] from https://www.dinoloket.nl/en/stratigraphic-nomenclature/rucphen-member.