Laagpakket van Tegelen

Code
NUWATE
Status
Formeel (Westerhoff & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Bruingeel grindig zand, fining upward. Blauw- tot bruingrijze en lichtgrijze klei, stug, licht siltig tot sterk zandig, met sideriet. Plaatselijk humeus of met inschakelingen van kalkloos uiterst fijn tot matig fijn kalkloos zand (63-210 µm), veen of paleosols.

Afzettingsmilieu

Meanderend fluviatiel (Rijn), inclusief geul en bank (grindig zand), crevasse (zand met kleilagen), restgeul en hoefijzermeer (gelamineerde klei met zand), en riviervlakte en moeras (humeus fijn sediment met plaatselijke veen- of bruinkoollagen).

Definitie ondergrens

Scherp discordant contact met rivierklei (Laag van Reuver, Kiezeloöliet Formatie; Zagwijn 1960; Boenigk 1970; Kemna 2008), plaatselijk met ondiep marine glauconiethoudend zand (Formatie van Breda).

Definitie bovengrens

Scherp discordant contact met periglacial eolisch en lokaal rivierzand (Formatie van Stramproy; Van Straaten 1956; Zagwijn 1963; Kasse & Bohncke 2001) of met grindig rivierzand (Formatie van Sterksel).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 30 m (Westerhoff 2009).
Geografische verbreiding
Geïsoleerde restanten op de Peelhorst.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: Oebel Beds (Boenigk 1970; Heumann & Litt 2002; Boenigk & Frechen 2006; Kemna 2008); BEL: afwezig.
Ouderdom
laat Plioceen - vroeg Pleistoceen (Reuverien - Eburonien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Tegelen.
Vorige benaming(en)
Argile de Tegelen (Dubois 1905), Formatie van Tegelen (Zagwijn 1957, 1960; Zonneveld 1958), Klei van Tegelen (Doppert et al. 1975), Klei van Belfeld (cf. Zagwijn 1963).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Boenigk, W. 1970. Zur Kenntnis des Altquartärs bei Brüggen. Sonderveröffentlichungen Geologisches Institut Universität Köln 17, 1-141.
Boenigk, W., Frechen, M. 2006. The Pliocene and Quaternary fluvial archives of the Rhine System. Quaternary Science Reviews 25, 550-574.
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Dubois, E. 1905. Over een equivalent van het Cromer-forest-bed in Nederland. Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Verslag van de Gewone Vergaderingen der Wis- en Natuurkundige Afdeeling, 13, 243-251.
Heumann, G., Litt, T. 2002. Stratigraphy and palaeoecology of the late Pliocene and early Pleistocene in the open-cast mine Hambach (lower Rhine basin). Netherlands Journal of Geosciences/Geologie en Mijnbouw 81, 193-199.
Kasse, C., Bohncke, S. 2001. Early Pleistocene fluvial and estuarine records of climate change in the southern Netherlands and northern Belgium. In: Maddy, D., Macklin, M.G. & J.C. Woodward (eds.), 2001. River basin sediment systems. Archives of environmental change. Rotterdam, Balkema: 171-193.
Kemna, H.A. 2008. A revised stratigraphy for the Pliocene and Lower Pleistocene deposits of the Lower Rhine Embayment. Netherlands Journal of Geosciences/Geologie en Mijnbouw 87, 91-106.
Van Straaten, L.M.J.U. 1956. Structural features of the ‘Papzand’ Formation at Tegelen (Netherlands). Geologie en Mijnbouw 18, 121-135.
Westerhoff, W.E. 2009. Stratigraphy and sedimentary evolution: The lower Rhine-Meuse system during the Late Pliocene and Early Pleistocene (southern North Sea Basin). PhD Thesis Vrije Universiteit Amsterdam. In: Geology of the Netherlands 2. TNO - Geological Survey of the Netherlands, 168 p.
Westerhoff, W.E., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Zagwijn, W.H. 1957. Vegetation, climate and time-correlations in the early Pleistocene of Europe. Geologie en Mijnbouw, Nieuwe Serie 19, 233-244.
Zagwijn, W.H. 1960. Aspects of the Pliocene and Early-Pleistocene vegetation in the Netherlands. Proefschrift, Leiden / Mededelingen Geologische Stichting Serie C-III-1-N.6, 1-18.
Zagwijn, W.H. 1963. Pollen-analytic investigations in the Tiglian of the Netherlands. Mededelingen Geologische Stichting. Nieuwe Serie 16, 49-71.
Zonneveld, J.I.S. 1958. Litho-stratigrafische eenheden in het Nederlandse Pleistoceen. Mededelingen van de Geologische Stichting, Nieuwe Serie 12, 31-64.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Tegelen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-tegelen.