Laagpakket van Hoogerheide

Code
NUWAHO
Status
Formeel (Westerhoff & Weerts 2003).
Lithologische beschrijving

Licht bruingrijs matig fijn tot matig grof zand (150-300 µm), kalkarm, glimmerhoudend, compacte groengrijze kleipebbles en organische detritus, plaatselijk kleilagen en -laagjes. Wit zeer fijn zand (105-150 µm), kalkloos, met flasers. Plaatselijk een kleidek. Over het geheel fining upward.

Afzettingsmilieu

Getijgeul, wadplaat.

Definitie ondergrens

Scherp contact met ondiep marien en kustzand en -klei (Formatie van Maassluis).

Definitie bovengrens

Plaatselijk aan maaiveld. Elders, scherp discordant contact met rivierzand (Formatie van Waalre, ongedifferentieerd) of met fijner getijzand (Laagpakket van Woensdrecht, Formatie van Waalre).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 10 m.
Geografische verbreiding
Westelijk Noord-Brabant en Zuid-Beveland.
Regionale correlatie
Noordzee: niet onderscheiden; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: Laagpakket van Rijkevorsel, Formatie van Weelde (Complex van de Kempen; Wouters & Vandenberghe 1994).
Ouderdom
Vroeg Pleistoceen (Tiglien).
Holostratotype
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Opmerkingen:
Kasse (1988, p.26) suggereerde boorkern Kalmthoutse Hoek; deze is waarschijnlijk hetzelfde als boorkern kb7d6w-B15 uit 1895 in Vlaanderen (DOV).
Hypostratotype
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Opmerkingen:
Boorkern B49G0204 (Huijbergen) is voorgesteld door Westerhoff (2009).
Oorsprong naam
Vernoemd naar Hoogerheide.
Vorige benaming(en)
Voorheen onderdeel van de Formatie van Tegelen (Kasse 1988).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
DOV: https://www.dov.vlaanderen.be/
Kasse, C. 1988. Early Pleistocene tidal and fluvial environments in the southern Netherlands and northern Belgium. PhD Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam, 190 p.
Westerhoff, W.E., Weerts, H.J.T. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Westerhoff, W.E. 2009. Stratigraphy and sedimentary evolution: The lower Rhine-Meuse system during the Late Pliocene and Early Pleistocene (southern North Sea Basin). PhD Thesis Vrije Universiteit Amsterdam. In: Geology of the Netherlands 2. TNO - Geological Survey of the Netherlands, 168 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Hoogerheide. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-hoogerheide.