Laagpakket van Schimmert

Code
NUBXSC
Status
Formeel (Schokker et al. 2005; Schokker et al. 2007).
Lithologische beschrijving

Donkerbruine tot geelbruine leem (75% kwarts; Kuyl 1980), zandig (löss). In Limburg, veelal een kalkarm onderste en kalkrijker bovenste deel. Paleosols.

Afzettingsmilieu

Periglaciaal eolisch (löss, deels omgewerkt).

Definitie ondergrens

Scherp, discordant contact met rivierzand en -grind (Formatie van Beegden) en, lokaal, met mariene afzettingen uit Neogeen en Krijt.

Definitie bovengrens

Veelal aan maaiveld.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 10 m.
Geografische verbreiding
Zuid-Limburg en lokaal langs de rand van de Veluwe.
Regionale correlatie
Noordzee: ?; VK: informele Pegwell Formation (McMillan et al. 2011); DUI: ?; BEL: Romont Groep (voorheen Formatie van Gembloux).
Ouderdom
late Midden Pleistoceen (Saalien) - Laat Pleistoceen (Weichselien).
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Schimmert.
Vorige benaming(en)
Lössafzettingen in de voormalige Formaties van Eindhoven en Twente (Doppert et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Wim Dubelaar (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
McMillan, A.A., Hamblin, R.J.O., Merritt, J.W. 2011. A lithostratigraphical framework for onshore Quaternary and Neogene (Tertiary) superficial deposits of Great Britain and the Isle of Man. British Geological Survey Research Report, RR/10/03, 343 p.
Schokker, J, De Lang, F.D., Weerts, H.J.T., Den Otter, C., Passchier, S. 2005. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Schokker, J., Weerts, H.J.T., Westerhoff, W.E., Berendsen, H.J.A., Den Otter, C. 2007. Introduction of the Boxtel Formation and implications for the Quaternary lithostratigraphy of the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences / Geologie en Mijnbouw, 86, 197-210.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Schimmert. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-schimmert.