Omgewerkte grond

Code
NUAAOM
Status
Informeel.
Lithologische beschrijving

Heterogene afzetting die bestaat uit door de mens verstoord en lokaal herwerkt natuurlijk sediment.

Afzettingsmilieu

Bebouwde omgeving.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
In het algemeen tot 2 m, maar tot 7 m in gebieden waar mechanisch gediepploegd is.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Holoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het proces dat verantwoordelijk is voor dit type grond.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Jeroen Schokker (2019).
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Omgewerkte grond. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/omgewerkte-grond.