Rode Keuper Evaporiet Laagpakket

Code
RNKPE
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithological description

Rode tot roodbruine, anhydritische kleistenen en siltstenen; bevat drie ingeschakelde anhydriet intervallen. In bekkens zoals de Centrale Noordzee Slenk gaan deze anhydrietlagen lateraal over in steenzout.

Depositional setting

Playa tot sabkha (lacustrien met mariene incursies).

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Doorgaans minder dan 100 m, maar tot 250 m in F09-03.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Triton Formation and Keuper Anhydrite Member; DUI: Weser Formation (Oberer Gipskeuper); BEL: Red Keuper Evaporite Member.
Age
Carnien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2947 - 3030 m (83 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1674 - 1677 m (3 m)
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Johan ten Veen (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Rode Keuper Evaporiet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rode-keuper-evaporiet-laagpakket.