Z3 Zout Laagpakket

Code
ZEZ3H
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Eenheid met grijze tot rode haliet. Pure zout opeenvolging, met gamma-ray waarden vergelijkbaar met die in de bovenste cyclus van het Z2 Zout. In het middelste en bovenste deel worden vaak twee kalium-magnesiumrijke zoutlagen aangetroffen. Aanwezige mineralen zijn o.a. kieseriet, carnalliet en het zeldzame bischofiet (Coelewijn et al., 1978). Het recessieve, bovenste deel van dit laagpakket wordt weergegeven door halieten met een toenemend rode kleigehalte.

Afzettingsmilieu

Diepere zoutvlakte.

Definitie ondergrens

Anhydriet-zout grens.

Definitie bovengrens

Basis van het Z4 Rode Zoutklei Laagpakket.

Dikte indicatie
200-300 m, lokaal tot 400 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Leine Halite Formation; DUI: Kaliflöze Ronneberg en Riedel; BEL: Z3 Salt Member.
Ouderdom
laat Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1245 - 1281 m (36 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2250 - 2488 m (238 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z3 Zout Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z3-zout-laagpakket.