Z2 Dakanhydriet Laagpakket

Code
ZEZ2T
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Dunne en pure anhydriet eenheid.

Afzettingsmilieu

Sabkha anhydriet.

Definitie ondergrens

Rust op het Z2 Zout Laagpakket of lokaal op andere laagpakketten van de Z2 (Stassfurt) Formatie.

Definitie bovengrens

Ligt onder het Grijze Zoutklei Laagpakket (basis van de Z3 (Leine) Formatie).

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 30 m, maar tot 94 m in COV-53.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Deckanhydrit Formation; DUI: Deckanhydrit; BEL: Z2 Roof Anhydrit Member.
Ouderdom
Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1331 - 1335 m (4 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2548 - 2553 m (5 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z2 Dakanhydriet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z2-dakanhydriet-laagpakket.