Z2 Randanhydriet Laagpakket

Code
ZEZ2F
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Een kenmerkende, witte, massieve tot knollige anhydrietlaag.

Afzettingsmilieu

Sabkha anhydriet.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

De basis van het Roodbruine Zoutklei Laagpakket (aan basis Z2 (Stassfurt) Formatie).

Dikte indicatie
Tot 15 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Z2 Fringe Anhydrite Member.
Ouderdom
Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2006 - 2018 m (12 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1736 - 1740 m (4 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z2 Randanhydriet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z2-randanhydriet-laagpakket.