Onder-Silverpit Kleisteen Laagpakket

Code
ROCLL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Dik, roodbruin, zandig klei- en siltsteen interval met enkele ingeschakelde zand-/siltsteensnoeren en lagen. Anhydrietknollen kunnen in sommige kleisteen intervallen aanwezig zijn. Enkele dunne carbonaat-, anhydriet- en halietlagen kunnen lokaal voorkomen.

Afzettingsmilieu

Playa-meer tot kleiplaat

Definitie ondergrens

Discordant op de grijze steenkoollagen of oranjerode, knollige kleistenen van de Limburg Groep. Op sommige plaatsen (bijv. boorgat N04-01) wordt een dun Onder-Slochteren Laagpakket aangetroffen aan de basis van het laagpakket.

Definitie bovengrens

Concordant bedekt door het Silverpit Evaporiet Laagpakket. De grens wordt getrokken aan de basis van de eerste dikke evaporietlaag (haliet of plaatselijk anhydriet).

Dikte indicatie
Tot 237 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Silverpit Formation; DUI: Elbe Sub-Group; BEL: -.
Ouderdom
Capitanien - Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3438 - 3507 m (69 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3814 - 3924 m (110 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3587 - 3758 m (171 m)
Oorsprong naam
De naam is afgeleid van de voornaamste lithologie en de stratigrafische positie in het onderste deel van de Formatie van Silverpit in het midden van het bekken.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Harmen Mijnlieff (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Silverpit Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-silverpit-kleisteen-laagpakket.