Kleiige Keuper laagpakket

Code
RNKPC
Status
Informeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Kleisteen, evaporiet en dolomiet. Voor regionale doeleinden kan een gesimplificeerde onderverdeling gebruikt worden, waarin alle laagpakketten van de Keuper Formatie boven het Hoofd-Keuper Evaporiet Laagpakket gegroepeerd worden in het informele Kleiige Keuper laagpakket (bijv. in boorgat Emmen-07: 1611 - 1641 m).

Afzettingsmilieu

Playa - sabkha.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 80 m.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Nog niet vastgesteld.
Ouderdom
Ladinien - vroeg Rhaetien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Kleiige Keuper laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/kleiige-keuper-laagpakket.