Z3 Hoofdanhydriet Laagpakket

Code
ZEZ3A
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Het Z3 Hoofdanhydriet Laagpakket is doorgaans ontwikkeld als een relatief pure anhydriet, maar het kan een groot aantal dolomitische of zandsteen intercalaties bevatten.

Afzettingsmilieu

Playa - sabkha (?).

Definitie ondergrens

Grens met het onderliggende Grijze Zoutklei Laagpakket.

Definitie bovengrens

Grens met de bovenliggende Z3 Zout of Rode Zoutklei laagpakketten.

Dikte indicatie
Varieert van enkele m tot plaatselijk meer dan 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Hauptanhydrit Formation; DUI: Leine Anhydrit en Hauptanhydrit; BEL: Z3 Main Anhydrite Member.
Ouderdom
laat Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1281 - 1283 m (2 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z3 Hoofdanhydriet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z3-hoofdanhydriet-laagpakket.