Z1 Randzandsteen Laagpakket

Code
ZEZ1S
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Fijn- tot middenkorrelige, witte tot lichtbruine zandsteen. De zandsteen bevat doorgaans kleisteen inschakelingen (Geluk et al., 1996, 1997).

Afzettingsmilieu

Sabkha tot ondiep marien milieu.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de top van het Z1 Randcarbonaat Laagpakket of het Z1 Onder-Kleisteen Laagpakket.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van het Roodbruine Zoutklei Laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 69 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Z1 Fringe Sandstone Member.
Ouderdom
Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2783 - 2828 m (45 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4500 - 4549 m (49 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3851 - 3862 m (11 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Geluk, M.C., Plomp, A.N., Van Doorn, Th.H.M. 1996. The development of the Permo- Triassic succession in the basin fringe area, southern Netherlands. In: Rondeel, H.E., Batjes, D.A.J., Nieuwenhuijs, W.H. (eds.),Geology of gas and oil under the Netherlands, Royal Geolological and Mining Sociecty KNGMG, Kluwer Academic Press, 57-78.
Geluk, M.C., Van Wees, J.D., Grönloh, H., Van Adrichem Boogaert, A.B. 1997. Palaeogeography and paleotectonics of the Zechstein Group (Upper Permian) in the Netherlands. Proceedings of the XIII International Congress on the Carboniferous and Permian, 28th August-2nd September 1995, Krakow, Poland. Prace Panstwowego Instytut Geologicznego CLVII, part 2, 63-75.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z1 Randzandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z1-randzandsteen-laagpakket.