Zechstein Midden-Kleisteen laagpakket

Code
ZEFRM
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Anhydritische kleisteen.

Afzettingsmilieu

Sabkha milieu aan de randen van het bekken.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Langs de bekkenrand, op plaatsen waar een kleiige ontwikkeling overheerst, is het soms niet mogelijk om het Roodbruine Zoutklei Laagpakket met zekerheid te onderscheiden. In zulke gevallen kan deze eenheid en het Z1 Midden-Kleisteen Laagpakket samen gegroepeerd worden met het bovenliggende Z2 Midden-Kleisteen Laagpakket tot een informele eenheid: het Zechstein Midden-Kleisteen (ZEFRM) laagpakket.
Regionale correlatie
-
Ouderdom
Wuchiapingian.
Typelocatie
Diepte (dikte) langs boorgat:
2594 - 2634 m (40 m)
Opmerkingen:
Voorbeeld van de kleiige ontwikkeling, maar geen typesectie.
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Zechstein Midden-Kleisteen laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/zechstein-midden-kleisteen-laagpakket.