Z2 Randzandsteen Laagpakket

Code
ZEZ2S
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Lichtgekleurde zandsteen, fijn- tot middenkorrelig en goed gecementeerd met calciet-, dolomiet- en silicacement. Bevat enkele ingeschakelde kleisteenlagen die richting het centrum van het bekken in aantal toenemen.

Afzettingsmilieu

Playa - sabkha (?).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 83 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Z2 Fringe Sandstone Member.
Ouderdom
Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3836 - 3851 m (15 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z2 Randzandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z2-randzandsteen-laagpakket.