Boven-Silverpit Kleisteen Laagpakket

Code
ROCLU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Dik, roodbruin, zandig klei- en siltsteen interval met enkele ingeschakelde zand-/siltsteensnoeren en lagen. Anhydrietknollen kunnen in sommige kleisteen intervallen aanwezig zijn. Enkele dunne carbonaat-, anhydriet- en halietlagen kunnen lokaal voorkomen.

Afzettingsmilieu

Playa-meer.

Definitie ondergrens

Concordant op het Silverpit Evaporiet Laagpakket; kan van dit laagpakket onderscheden worden door de afwezigheid van dikke evaporiet afzettingen (haliet en/of anhydriet).

Definitie bovengrens

Gedeeltelijk concordant bedekt door de zwarte bitumineuze kleisteen van het Koperschalie Laagpakket (Z1 (Werra) Formatie).

Dikte indicatie
Tot 360 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Silverpit Formation; DUI: Elbe Sub-Group; BEL: -.
Ouderdom
Capitanien - Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3119 - 3258 m (139 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3319 - 3384 m (65 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3283 - 3405 m (122 m)
Oorsprong naam
De naam is afgeleid van de voornaamste lithologie en de stratigrafische positie in het bovenste deel van de Formatie van Silverpit in het midden van het bekken.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Harmen Mijnlieff (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Silverpit Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-silverpit-kleisteen-laagpakket.