Z1 Midden-Kleisteen Laagpakket

Code
ZEZ1M
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Rode, lichtrode tot lichtgrijze kleisteen en siltsteen, met tussenlagen van anhydriet. Het kan wat zandsteenlagen bevatten, met name in het Off Holland Diep.

Afzettingsmilieu

Fijnkorrelige kleiplaat - sabkha afzetting.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de top van de Z1 Anhydriet of Z1 Randcarbonaat laagpakketten.

Definitie bovengrens

De bovengrens wordt getrokken aan de basis van de kleistenen van het Roodbruine Zoutklei Laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 80 m.
Geografische verbreiding
Langs de bekkenranden in Zuid-Nederland.
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Z1 Middle Claystone Member.
Ouderdom
vroeg Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2828 - 2840 m (12 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2020 - 2040 m (20 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1743 - 1765 m (22 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z1 Midden-Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z1-midden-kleisteen-laagpakket.