Z1 Zout Laagpakket

Code
ZEZ1H
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Doorgaans bestaat het enkel uit steenzout. Nabij Winterswijk in het Centraal-Nederlands Bekken komen plaatselijk twee kalium-magnesium zoutlagen voor in het middelste deel van het laagpakket. Voorkomende zoutmineralen zijn: kieseriet, carnalliet and sylviet.

Afzettingsmilieu

Zoutvlakte afzetting.

Definitie ondergrens

Top van het Z1 Onder-Anhydriet Laagpakket.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 300 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: -; DUI: Werra-Steinsalz and Kaliflöze Thüringen and Hessen; BEL: Z1 Salt Member.
Ouderdom
Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1435 - 1725 m (290 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z1 Zout Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z1-zout-laagpakket.