Rode Keuper Evaporiet Laagpakket

Code
RNKPE
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Rode tot roodbruine, anhydritische kleistenen en siltstenen; bevat drie ingeschakelde anhydriet intervallen. In bekkens zoals de Centrale Noordzee Slenk gaan deze anhydrietlagen lateraal over in steenzout.

Afzettingsmilieu

Playa tot sabkha (lacustrien met mariene incursies).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 100 m, maar tot 250 m in F09-03.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Triton Formation and Keuper Anhydrite Member; DUI: Weser Formation (Oberer Gipskeuper); BEL: Red Keuper Evaporite Member.
Ouderdom
Carnien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2947 - 3030 m (83 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1674 - 1677 m (3 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Rode Keuper Evaporiet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rode-keuper-evaporiet-laagpakket.