Rode Keuper Kleisteen Laagpakket

Code
RNKPR
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Rode, siltige kleistenen of mergelstenen; geven kenmerkende hoge gamma-ray waarden. Bonte stenen met rode, groene, gele en grijze kleuren.

Afzettingsmilieu

Lacustrien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 132 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Triton Formation; DUI: Arnstadt Formation (Steinmergelkeuper); BEL: Red Keuper Claystone Member.
Ouderdom
Norien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2917 - 2947 m (30 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1663 - 1674 m (11 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Rode Keuper Kleisteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/rode-keuper-kleisteen-laagpakket.