Z4 Pegmatiet-Anhydriet Laagpakket

Code
ZEZ4A
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Het Z4 Pegmatiet-Anhydriet Laagpakket is een kenmerkende, witte anhydriet eenheid; bevat vaak grove haliet kristallen.

Afzettingsmilieu

Marien (?).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 20 m, tot 118 m in M10-04.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Pegmatitanhydrit Formation; DUI: Aller Anhydrit, Pegmatitanhydrit, Grenzanhydrit; BEL: Z4 Pegmatite Anhydrite Member.
Ouderdom
vroegst Changhsingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1238 - 1240 m (2 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2246 - 2247 m (1 m)
Typelocatie
Diepte (dikte) langs boorgat:
4088,5 - 4090 m (1,5 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z4 Pegmatiet-Anhydriet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z4-pegmatiet-anhydriet-laagpakket.