Z4 Boven-Anhydriet laagpakket

Code
ZEZ4T
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithological description

Plaatselijk wordt het Z4 Zout Laagpakket bedekt door een dunne, recessieve anhydriet die het Z4 Boven-Anhydriet Laagpakket genoemd kan worden. Vanwege de geringe verbreiding wordt er een informele status toegekend aan dit laagpakket.

Depositional setting

Playa - sabkha (?).

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Nog niet vastgesteld.
Geographical distribution
De eenheid heeft dezelfde verbreiding als het Z4 Zout.
Regional correlation
Valt te correleren aan het Duitse Grenzanhydrit (NAM & RGD 1980).
Age
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Mark Geluk (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z4 Boven-Anhydriet laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z4-boven-anhydriet-laagpakket.