Z4 Zout Laagpakket

Code
ZEZ4H
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Waar het volledig ontwikkeld is, bestaat het in het onderste deel uit vrijwel puur haliet, bedekt door kalium-magnesiumrijke zoutlagen. Deze opeenvolging wordt bedekt door twee kleisteenlagen, die gescheiden worden door steenzout.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Plaatselijk wordt het Z4 Zout Laagpakket bedekt door een dunne, recessieve anhydriet die het Z4 Boven-Anhydriet laagpakket (ZEZ4T) genoemd kan worden.

Dikte indicatie
Tot 399 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Aller Halite Formation; DUI: Aller Steinsalz; BEL: Z4 Salt Member.
Ouderdom
vroeg Changhsingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1235 - 1238 m (3 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4036 - 4088,5 m (52,5 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2194 - 2246 m (52 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z4 Zout Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z4-zout-laagpakket.