Kaart van een (hydro)geologische eenheid uit het lagenmodel

De kaart met de verbreiding en top, basis of dikte van een gekozen modeleenheid geeft inzicht in het ruimtelijk verloop van een modeleenheid die zichtbaar is in een verticale dwarsdoorsnede. De kaarten van de hydraulische parameters (REGIS II) geven daarnaast een ruimtelijk beeld van de doorlatendheid van de gekozen modeleenheid. Door verticale doorsneden te combineren met kaartbeelden van modeleenheden, kan een goed 3D-beeld van opbouw en eigenschappen van de ondergrond gevormd worden.

Beperkingen

Kaartbeelden kunnen alleen opgeroepen worden vanuit een verticale doorsnede. De kaart is een statische afbeelding, er kan niet in gezoomd of gepand worden.


Voorbeeld van een kaart (diepteligging top) van de Formatie van Breda in DGM

Bekijken en opslaan

Kaarten van modeleenheden kunnen op de kaart in Stap 1 gevisualiseerd worden.