REGIS II: het hydrogeologische model

Het in kaart brengen van goed doorlatende en slecht doorlatende lagen heeft geleid tot het model REGIS II. De goed doorlatende en slecht doorlatende lagen worden in REGIS II hydrogeologische eenheden genoemd; dit zijn lagen met min of meer uniforme hydraulische eigenschappen. Deze hydrogeologische eenheden vallen samen, of zijn onderdeel van, de in DGM onderscheiden lithostratigrafische eenheden. De diepteligging van de onder- en bovenkant en de dikte van de eenheden zijn vastgelegd in gridbestanden met celgrootte van 100 bij 100 meter. Naast de geometrische gegevens bevat het model voor elke eenheid ook gegevens over de doorlatendheid.

Meer gedetailleerde informatie over het ontwikkelen van het model is te vinden in het Totstandkomingsrapport Hydrogeologisch Model (REGIS II) (PDF - 4.1MB). Het Totstandkomingsrapport kleine release REGIS II onzekerheden geometrie (PDF 78 MB) beschrijft hoe de onzekerheden van de geometrie van de gekarteerde (weerstandbiedende) modeleenheden wordt berekend.

Basisgegevens

REGIS II is gebaseerd op het Digitaal Geologisch Model (DGM). Het model steunt op dezelfde selectieset van booronderzoeken en heeft hetzelfde dekkingsgebied en dieptebereik (tot circa 500 meter) als DGM.

Toepassing en betrouwbaarheid van de modelresultaten

REGIS II is gemaakt voor landelijke en regionale overheden, waterbeheerders, adviesbureaus, opleidingscentra en de geïnteresseerde burger. Het model vormt de basis voor het maken van schematisaties van de ondergrond, in het bijzonder ten behoeve van landelijke en regionale grondwatermodellen.
Bij het gebruik van het kaartmateriaal moet steeds in acht worden genomen dat REGIS II een regionaal model is. Aangevuld met lokale informatie uit booronderzoeken en andere meetgegevens is REGIS II ook een uitgangspunt voor het samenstellen van lokale grondwatermodellen.

Meer details over de kwaliteit van het model zijn te vinden in de verschillende Kwaliteitstoetsingsdocumenten Hydrogeologisch Model (REGIS II) (ZIP - 79 MB).

Actuele en eerdere versies

Op dit moment is de versie REGIS II v2.2.1 (2023) beschikbaar. Deze versie is gebaseerd op DGM versie 2.2. Eerdere versies van het model zijn op te vragen via het contactformulier.

Terugmeldingen

Bekijk bij Terugmelden welke terugmeldingen zijn gedaan voor dit model.


Weergave van Oost Groningen in het model REGIS II in de SubsurfaceViewer