H3O-programma: (hydro)geologie van Nederlandse grensgebieden in 3D

‘H3O’ staat voor Hydrogeologische 3D-modellering van de Ondergrond. Het H3O-programma bestaat uit een serie projecten, gericht op de Nederlandse grensgebieden. Daar waar (hydro)geologische kaarten en modellen uit verschillende landen in de grensgebieden samenkomen en niet op elkaar aansluiten, zorgen de projecten binnen het H3O-programma er voor dat dit voortaan wel het geval is. 

De projecten binnen het H3O-programma worden door de Geologische Dienst Nederland (GDN) uitgevoerd, in samenwerking met Belgische, Duitse en Nederlandse partners. De H3O-projecten beogen de (hydro)geologie van de ondergrond in Nederlandse grensgebieden opnieuw in kaart te brengen, aan de hand van bestaande, actuele Nederlandse en buitenlandse data, kennis en informatie. Het doel van de H3O-projecten is een naadloze aansluiting van de Nederlandse (hydro)geologische modellen op die van de buurlanden en vice versa. De modellen dragen bij aan onderzoek en het bepalen van beleid, beheer en gebruik met betrekking tot de ondergrond in de grensstreken.

Resultaten 

Met het H3O-programma is nieuwe, meer complete en gedetailleerde informatie beschikbaar. Deze informatie biedt inzage in de (hydro)geologie van de ondergrond van de grensstreken van Nederland en buurlanden. Bovendien vormen de resultaten van de H3O-projecten de basis voor een regionale update van ondergrondmodellen, zoals beschikbaar in de BRO.

H3O-projecten

Het eerste project dat binnen het H3O-progamma is gestart is het project H3O-Roerdalslenk. Het project heeft van maart 2012 tot juni 2104 gelopen. De resultaten (eindrapportage, digitale datasets van modellen en eindpresentaties) zijn via de link in onderstaand overzicht te downloaden. Dit geldt ook voor het tweede project binnen het H3O-programma: H30-De Kempen, dat van mei 2015 tot november 2017 is uitgevoerd. Parallel aan H3O-De Kempen zijn de projecten H3O-Roerdalslenk Zuidoost en H3O Roerdalslenk Noordwest opgestart, met H3O-De Voorkempen als vervolgproject.

Onderstaand overzicht vermeldt de lopende en gerealiseerde projecten binnen het H3O-programma.

In uitvoering:

  • H3O-Diep Zuid-NL
  • H3O-Peelhorst & Venloslenk
  • H3O-Diep Zeeland

Gerealiseerd:

Overzicht H3O-projecten per september 2023, dus de (hydro)geologie van Nederlandse grensgebieden in 3D
Overzicht H3O-projecten per september 2023