Downloads H3O-De Voorkempen

Het project H3O-De Voorkempen is het 5e project onder het H3O-programma. Het project richt zich op het grensgebied tussen West-Brabant (Nederland) en de Voorkempen (België). De naam van het project is ontleend aan het Belgische gebied De Voorkempen.

Geologische Dienst Nederland heeft in samenwerking met Nederlandse en Belgische partners een driedimensionaal (hydro)geologisch ondergrondmodel van deze grensstreek gemaakt. De datasets zijn via deze pagina te downloaden.

Het project is 17 februari 2020 gestart en 28 september 2023 afgerond met het webinar “H3O-De Voorkempen: nieuwe inzichten en toepassingen van interregionale ondergrondmodellen”. De resultaten zijn tijdens het webinar gepresenteerd. Aansluitend aan het webinar is op 29 september 2023 een excursie in de grensstreek georganiseerd. 

Eindrapport

Datasets

Eindpresentaties

 

Kaart van model H3O De Voorkempen