Visualisaties

In de module Ondergrondmodellen zijn diverse visualisaties van de vier modellen mogelijk. De module toont een kaart waarop het dekkingsgebied van het model is weergegeven samen met de locaties van de booronderzoeken die gebruikt zijn bij het maken van het model.

Van elk booronderzoek kan een lithologische beschrijving (boormonsterprofiel) gevisualiseerd worden. Per model zijn naast deze lithologische beschrijving een aantal model-specifieke kolommen beschikbaar.

Van elke door de gebruiker gekozen locatie op de kaart kan met een appelboor het model gevisualiseerd worden. In deze visualisatie wordt de verticale opeenvolging van voxels (GeoTOP) of lagen (DGM, REGIS II en DGMdiep) getoond.

Van een door de gebruiker gekozen tracé op de kaart - bijvoorbeeld langs een dijk, of van put naar put - kan een verticale doorsnede (profiel) door de modellen gevisualiseerd worden.

Vanuit het profiel kan een kaart met de verbreiding en top, basis, dikte of hydraulische parameters (REGIS II) van een gekozen modeleenheid zichtbaar gemaakt worden.

Alle visualisaties kunnen als pdf gedownload en opgeslagen worden.