Kaart met dekkingsgebied

Op deze kaart is zichtbaar waar op het vasteland van Nederland de modellen beschikbaar zijn en waar niet. De kaart toont tevens de locatie van de boormonsterprofielen die gebruikt zijn in het constructieproces van de modellen.


Voorbeeld dekkingsgebied van BRO DGM

Een rode lijn geeft de grens van het actuele dekkingsgebied aan. Binnen deze grens zijn de locaties van de boormonsterprofielen te zien. Let op: dit zijn alleen de boormonsterprofielen die voor de constructie van de modellen gebruikt zijn. Door op een locatie te klikken wordt het boormonsterprofiel getoond, met de bijbehorende interpretaties.

Beperkingen

De kaart is een polygoon terwijl de modellen uit rasters met cellen van 100 bij 100 m bestaan (DGMdiep: 250 bij 250 m). Delen van het model kunnen daarom net buiten of net binnen de polygoon vallen. Niet alle boormonsterprofielen die in de modellen gebruikt zijn, worden op de kaart getoond: in het constructieproces van de modellen zijn ook vertrouwelijke boormonsterprofielen (DGM, REGIS II en GeoTOP) en boormonsterprofielen van de Universiteit Utrecht (GeoTOP) gebruikt. Deze boormonsterprofielen worden hier niet getoond en kunnen hier ook niet aangevraagd worden.

Bekijken

De kaarten met het dekkingsgebied worden op de kaart in Stap 1 gevisualiseerd.