Boormonsterprofiel met interpretaties

Beperkingen

Een boormonsterprofiel geeft een gedetailleerd beeld van de opbouw van de ondergrond op één specifieke locatie. In de modellen wordt een voorspelling gegeven van de opbouw van de ondergrond die representatief is voor een gebied van 100 bij 100 m en die past bij een (sub)regionale schaal. De interpretatie van een boormonsterprofiel kan daarom afwijken van de appelboor op dezelfde locatie.

De hoogte van het maaiveld op de locatie van het boormonsterprofiel kan eveneens afwijken van de maaiveldhoogte van het model. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals kleine hoogteverschillen ter plaatse van het boormonsterprofiel, fouten in de opname van de maaiveldhoogte of een daadwerkelijke verandering in maaiveldhoogte door bijvoorbeeld afgraving of ophoging die in de tijd tussen het zetten van de boring en het construeren van het model heeft plaatsgevonden.

Bij het construeren van een model wordt een momentopname (‘snapshot’) gemaakt van de boormonsterprofielen en de bijbehorende lithologische beschrijving in de DINO database. De interpretaties van de boormonsterprofielen worden vervolgens gebaseerd op deze momentopname. Alle wijzigingen die ná de momentopname in de DINO-databank worden aangebracht, zullen daarom niet zichtbaar zijn in het betreffende model. De lithologische beschrijving van een boormonsterprofiel in de module Ondergrondgegevens kan daarom afwijken van de lithologische beschrijving die bij de module Ondergrondmodellen getoond wordt. Hetzelfde geldt voor gegevens als maaiveldhoogte en de locatie van het boormonsterprofiel.

Beschikbaarheid

Op de kaart met dekkingsgebied van de module Ondergrondmodellen worden alleen die boormonsterprofielen getoond die in het constructieproces van de modellen gebruikt zijn. Deze boormonsterprofielen kunnen hier getoond en aangevraagd worden. In het constructieproces van de modellen zijn ook vertrouwelijke boormonsterprofielen en boormonsterprofielen van de Universiteit van Utrecht gebruikt. Deze en andere vertrouwelijke boormonsterprofielen worden hier niet getoond en kunnen hier ook niet opgevraagd worden.


Voorbeeld van een visualisatie van een boormonsterprofiel dat gebruikt is voor het model van GeoTOP  

 

Bekijken en opslaan

Het boormonsterprofiel met interpretaties kan op de kaart in Stap 1 gevisualiseerd en opgeslagen worden.