Appelboor

De appelboor door de modellen toont van een locatie op de kaart de verticale opeenvolging van de modeleenheden (DGM en REGIS II) of voxels (GeoTOP).

Bij de modellen worden de diverse kolommen die specifiek zijn voor elk model, nader toegelicht.

DGM geologische eenheid
REGIS II hydrogeologische eenheid
  horizontale doorlatendheid van de hydrogeologische eenheden (kh-waarde)
  verticale doorlatendheid van de hydrogeologische eenheden (kv-waarde)
  transmissiviteit (kD-waarde)
  hydraulische weerstand (c-waarde)
GeoTOP geologische eenheid
  modelonzekerheid geologische eenheid
  meest waarschijnlijke lithoklasse
  kansen op de lithoklassen Voorbeeld van een visualisatie van een appelboor van REGIS II

 

Bekijken en opslaan

Appelboren kunnen op de kaart in Stap 1 gevisualiseerd en opgeslagen worden.