Verticale doorsnede

De verticale doorsnede (profiel) door de modellen toont langs een gekozen tracé op de kaart de door een verticaal vlak aangesneden lagen of voxels. Door meerdere verticale doorneden door een interessegebied te maken, kan de gebruiker zich een goed 3D-beeld van de opbouw en de eigenschappen van de ondergrond vormen.

De visualisatie toont een verticale doorsnede door het model langs het tracé. Bij GeoTOP kunnen ook diverse attributen van het model getoond worden: geologische eenheid, meest waarschijnlijke lithoklasse, of één van de kansen op lithoklasse. In modelgebied Westelijke Wadden kan ook de modelonzekerheid van lithoklasse of geologische eenheid worden weergegeven.

Beperkingen

Breuken die snijden met het profiel zijn niet als zodanig weergegeven. Wel is het eventuele verzet langs de breuk zichtbaar als een sprong in de modeleenheid en/of de lithoklasse.


Voorbeeld van verticale doorsnede van GeoTOP met selectie attributen

Bekijken en opslaan

Verticale doorsnedes kunnen op de kaart in Stap 1 gevisualiseerd en opgeslagen worden.