Volpriehausen Klei-Siltsteen Laagpakket

Code
RBMVC
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Gestapelde, kleinschalige 'fining-upward' cycli van fijnkorrelig zandsteen, siltsteen en kleisteen. Oölitische lagen kunnen ingeschakeld zijn. Heeft doorgaans rode tot groenige kleuren.

Afzettingsmilieu

Voornamelijk lacustrien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 185 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bunter Sandstone Formation; DUI: Volpriehausen Formation; BEL: Volpriehausen Formation.
Ouderdom
Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4048 - 4158 m (110 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2807 - 2892 m (85 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Volpriehausen Klei-Siltsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/volpriehausen-klei-siltsteen-laagpakket.