Volpriehausen Avicula laagpakket

Code
RBMVA
Status
Informeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Klei- en siltsteen opeenvolging met aan de basis een fijnkorrelige zandsteenlaag (5-10 m).
Het interval tussen de basis van de Volpriehausen Avicula zandsteen laag en de basis van de Formatie van Detfurth kan informeel worden aangeduid als het Volpriehausen Avicula laagpakket. De Volpriehausen Avicula zandsteenlaag is (gebaseerd op gamma-ray logs) aangetroffen in boorgat L02-01 op 4078 - 4085 m AH.

Afzettingsmilieu

Lacustrien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Westelijke en noordelijke offshore.
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: De Volpriehausen Avicula zandsteenlaag is in Duitsland bekend als de Görtelsandstein (Röhling, 1991); BEL: ?.
Ouderdom
Nog niet vastgesteld.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Jurgen Foeken (2019).
Referenties
Röhling, H.-G. 1991. A lithostratigraphic subdivision of the Lower Triassic in the Northwest German lowlands and the German sector of the North Sea, based on gamma-ray and sonic logs. Geologisches Jahrbuch, A 119, 3-24.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Volpriehausen Avicula laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/volpriehausen-avicula-laagpakket.