Boven-Volpriehausen Zandsteen Laagpakket

Code
RBMVU
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Lichtbruin en doorgaans carbonaat-gecementeerd. De dunne kleisteenlagen zijn groenige van kleur en hebben een ritmische afwisseling van dunne zandsteen- en kleisteenlaminae.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel en eolisch milieu (Ames & Farfan 1996).

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 145 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bunter Sandstone Formation; DUI: Volpriehausen Formation; BEL: Volpriehausen Formation.
Ouderdom
Olenekien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2589 - 2670 m (81 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Ames, R. & Farfan, P.F. 1996. The environment of deposition of the Triassic Main Buntsandstein Formation in the P and Q quadrants, offshore the Netherlands. In: Rondeel, H.E., Batjes, D.A.J. & Nieuwenhuijs, W.H. (eds): Geology of gas and oil under the Netherlands. Kluwer (Dordrecht), 167-178.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Volpriehausen Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-volpriehausen-zandsteen-laagpakket.