Delft Zandsteen Laagpakket

Code
SLDND
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Lichtgrijze, massieve zandsteen opeenvolging, fijn- tot grofgrindig, wordt naar de top toe fijnkorreliger, lignitisch.

Afzettingsmilieu

Geulaftakkingen in een lage kustvlakte milieu.

Definitie ondergrens

Bedekt concordant de overstromingsvlakte afzettingen van het Laagpakket van Alblasserdam. In de typesectie ligt de eenheid discordant over de Formatie van Aalburg.

Definitie bovengrens

Concordante bedekking door de organischrijke kleistenen van het Laagpakket van Rodenrijs.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 145 m, maar tot 320 m in Q13-04.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Cromer Knoll Group - Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2224 - 2256 m (32 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
674 - 741 m (67 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Delft.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Delft Zandsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/delft-zandsteen-laagpakket.