Vlieland Zandsteen Formatie

Code
KNNS
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithological description

Subhoekige tot goed afgeronde, fijn- tot middenkorrelige kleiige tot schone, wat glauconiethoudende zandstenen die plaatselijk overgaan in conglomeraatachtige zandstenen. Bioturbatie en wortelvorming komen vaak voor waardoor plaatselijk de aanwezige scheve gelaagdheid niet meer zichtbaar is. Glimmers, schelpfragmenten en lignietdeeltjes komen veel voor.

Depositional setting

Transgressief basaal zand (lag) en/of als prograderende kuststrandwallen of zandbanken.

Definition of lower boundary

Bedekt concordant of licht discordant sedimenten van de Schieland Groep of de Scruff Groep. De ondergrens van de formatie is over het algemeen scherp. De basis van de Vlieland Zandsteen Formatie is een transgressieve eenheid volgend op de Laat Kimmerische fase, en kan daarom discordant over oudere afzettingen liggen.

Definition of upper boundary

Concordant contact met de Vlieland Kleisteen Formatie. Plaatselijk wordt het Laagpakket van De Lier licht discordant bedekt door de Formatie van Holland.

Thickness indication
Tot 220 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.
Age
laatst Berriasien (laat Ryazanien) - vroeg Aptien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2200 - 2246 m (46 m)
Origin of name
Vernoemd naar Vlieland.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Vlieland Zandsteen Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/vlieland-zandsteen-formatie.