Helder Laagpakket

Code
KNNSH
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithological description

Kwartsrijke zandstenen met af en toe mariene en lagunaire kleisteen inschakelingen.

Depositional setting

Afgezet in een ondiep marien, kustnabij milieu. Aan elkaar verbonden strandwallen werden in een door golfwerking gedomineerd milieu afgezet.

Definition of lower boundary

Ligt in het midden van het Breeveertien Bekken stratigrafisch op het Helm Laagpakket. Bedekt aan de bekkenranden discordant oudere Mezozoïsche tot Paleozoïsche afzettingen.

Definition of upper boundary

Wordt doorgaans bedekt door de Vlieland Kleisteen Formatie.

Thickness indication
Tot 220 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.
Age
Valanginien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1412 - 1547 m (135 m)
Origin of name
Vernoemd naar het Helder olieveld, Blok Q01, Nederlandse offshore sector.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Helder Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/helder-laagpakket.