Onder-Graben Formatie

Code
SLCL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Herngreen & Wong 1989; Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Grijsbruine, zeer fijn- tot fijnkorrelige, goed gesorteerde zandstenen, vaak in banken < 10 m dik. Bevatten inschakelingen van dunne grijsbruine siltige tot zandige kleistenen. Doorgaans kalkhoudend met een paar duidelijke steenkoollagen. Zandsteenlichamen hebben een beperkte laterale verbreiding. 'Coarsening upward' wordt in de bovenste delen aangetroffen.

Afzettingsmilieu

Fluviatiel tot delta- en kustvlakte milieu.

Definitie ondergrens

Bedekt discordant de Onder- tot Midden-Jura formaties, of formaties behorende tot de Boven-Germaanse Trias Groep. Af en toe is de onderliggende Formatie van Werkendam ontwikkeld in een grofkorrelige oölitische facies, waardoor het moeilijk is om alleen aan de hand van logs de grens tussen de twee formaties te bepalen.

Definitie bovengrens

Concordant en gevormd door de basis van de Midden-Graben Formatie. De grens wordt getrokken bij de eerste duidelijke, over het grootste deel van het gebied voorkomende, steenkoollaag.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 260 m, maar tot 560 m in blok F03.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
midden Callovien - laat Callovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3090 - 3652 m (562 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de Centrale Slenk ('Central Graben').
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Herngreen, G.F.W. and Wong, Th.E. 1989. Revision of the ’Late Jurassic’ stratigraphy of the Dutch Central North Sea Graben - Geol. en Mijnbouw, 68, p. 73-105.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Onder-Graben Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/onder-graben-formatie.